Quạt ly tâm cao áp công nghiệp

Quạt ly tâm cao áp quạt mang cột áp cực to dùng để hút khí hot, cung cấp khí tươi, phục vụ tặng các nhà máy chế biến, những khu công nghiệp, khu chế xuất và tiêu dùng phổ biến trong những lò tương đối. sử dụng cho hệ thống nén khí, hút bụi, vận tải nguyên nguyên liệu dạng hạt mang áp lực cao trong các nhà máy, xí nghiệp, xưởng cung cấp cà phê…hoặc tiêu dùng thổi lò luyện kim, lò khá hot.

Quạt ly tâm cao áp quạt hút siêu áp

Quạt ly tâm cao áp chất lượng