Xử lý lò hơi uy tín

Xử lý khói thải lò hơi

Xử lý khói thải lò hơi Khí thải từ các nồi hơi, đặc trưng là nồi hơi dùng than, củi và dầu có độc tính cao. Nếu không được xử lý khỏi thải lò hơi và hạn chế trước khi thải ra môi trường thì đó là một trong những mối không đảm bảo lớn nhất đối với con người. Dòng khí thải từ ống khói vẫn ở nhiệt độ cao khoảng 120-150°C, nguyên nhân chủ yếu là do bởi vì nó chịu ảnh hưởng vào tình trạng Xây dựng. Khói thải chủ yếu bao gồm các mặt hàng cháy của củi như là khí CO2, CO, N2 và một số chất dễ bay hơi trong củi không thể đốt cháy triệt để, lượng oxy dư thừa và tro bay lơ lửng trong luồng không khí. Khi đốt củi, nguyên liệu khí thải thay đổi tùy vào loại củi nhưng lượng khí thải sinh ra tương đối ổn định. Để tính toán thường lấy giá trị VT20 = 4,23 m3/kg. Điều này có nghĩa là khi đốt 1 kg củi sẽ tạo ra 4,23 m3 khí thải ở nhiệt độ 200°C. Trước khi quyết định sử dụng một cách thúc xử lý lò hơi, xử lý khói thải lò hơi chi tiết, bộ phận làm sẽ tiến hành khảo sát hiện trường để tìm hiểu loại nhiên liệu dùng để đốt lò hơi và các thành phần khí chi tiết được tạo ra. làm thế nào tôi khả năng cao Gây dựng kế hoạch điều trị ưa thích nhất? Tuy nhiên, về nguyên tắc, nguyên tắc xử lý khí thải lò hơi cũng được làm theo các cách sau:

  • Bộ trao đổi nhiệt dạng ống bức xạ
  • Bộ lọc bụi tĩnh điện
  • Sử dụng lốc xoáy
  • Phương pháp tháp hấp thụ
  • Cách thúc tháp hấp thụ

Xử lý lò hơi điện