Ván ép uốn cong

Ván ép cong là sản phẩm chất lượng cao của lĩnh vực kỹ thuật cao. Tấm panel nắm tới Ứng dụng cao trong lĩnh vực nội thất hỗ trợ những sản phẩm ấn tượng. Ván ép và ván ép uốn cong được đặc biệt bởi thực tế là chúng thường thuận lợi uốn cong khi quan trọng. Do đặc tính này cần phải các sản phẩm làm từ ván ép uốn cong cực kỳ được ưa thích.

Ván ép uốn cong ghế ván ép định hình

Ván ép uốn cong tốt