Quạt hút mùi nối ống 100 cao cấp

Quạt hút mùi nối ống phi 100 nắm tới 2 đầu ống cần thể sử dụng làm quạt hút mùi hoặc cấp gió tươi tùy thuộc vào chiều lắp. Thực chất, quạt hút mùi nối ống phi 100 là dòng quạt hút dùng để lắp nối vào chương trình ống thông gió nhằm mang lại đủ tiềm năng hút, thông gió tốt.

Quạt hút mùi nối ống 100 giá quạt hút gió bếp

Quạt hút mùi nối ống 100 sản xuất