Hosting reseller giá tiền thấp

Dịch vụ internet internet hosting reseller vps

Chúng tôi lưu trữ bảng điều khiển CPanel mới nhất. Thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu và các trang lỗi tùy chỉnh. Trình quản lý tệp dựa trên internet, bảo vệ liên kết nóng, trình quản lý từ chối IP, URL chuyển hướng. Doanh nghiệp dữ liệu MySQL không giới hạn có quyền truy cập và lưu trữ phpMyAdmin. CGI, CGI nhanh, PHP 5, Ruby on Rails, Perl, Python, SSL. Thư viện Curl, CPAN, GD, ImageMagick. Truy cập SSH và lên lịch cho các công việc Cron. Phần lan rộng FrontPage. Email kết nối POP3 có SMTP. Hệ thống hỗ trợ tiêu chuẩn quốc tế Hệ thống trợ giúp 24/7 qua điện thoại, trò chuyện trực tiếp và hệ thống vé “electronic mail”. Tự động sao lưu hàng tuần. Máy chủ giám sát 24/7 có dịch vụ lưu trữ. Hệ thống tài liệu hỗ trợ hơn 500 video và hàng nghìn bài có các hướng dẫn. Kết nối các câu hỏi và câu giải đáp trong các diễn đàn cộng đồng của chúng tôi. Tích hợp setup hơn 100 mã nguồn mở. Dịch vụ lưu trữ WP – Lưu trữ weblog WP CMS của riêng bạn. Joomla Hosting và Drupal Hosting – Giải pháp CMS giỏi. Magento Hosting – Đăng ký nền tảng thương mại điện tử cửa hàng của riêng bạn. Truy cập webmail:Nhận electronic mail trên điện thoại của bạn có Email Horde, SquirrelMail, RoundCube hỗ trợ IMAP ngăn ngừa thư rác có SpamAssassin trả lời tự động không giới hạn, chuyển tiếp electronic mail, bí danh electronic mail, đại lý danh sách gửi thư Lưu trữ internet Directadmin.Hosting resellerDịch vụ web hosting reseller vps

Thuê hosting reseller vps - Reseller hosting directadmin plesk